Kontakty

Zákaznícky servis 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadu tovaru alebo objednávky, neváhajte nás kontaktovať.

  • Mail: info@seasonace.sk
  • Telefónne číslo: +421 902 220 217 

Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 9:00 – 18:00

Údaje o spoločnosti

Jozef Šimo – SEASONACE 

Rakytovská cesta 14591 80A 

974 05 Banská Bystrica

 

IČO: 52 097 200

DIČ: 1124 939 288

Číslo účtu

4026845798/7500  Československá obchodná banka a.s.

IBAN SK23 7500 0000 0040 2684 5798

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Reklamácie

Ak chcete zaslať reklamovaný tovar poštou, zašlite ho prosím na adresu:

Jozef Šimo – SEASONACE

Rakytovská cesta 126

974 05 Banská Bystrica

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27