Vrátenie tovaru

Na rozdiel od nákupov v kammených obchodoch, pri nákupe cez internet môžete tovar za určitých podmienok vrátiť. Vo všeobecnosti platí, že na vrátenie tovaru bez udania dôvodu máte právo, ak ste ho zakúpili ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) a zároveň nám do 14 dní od jeho prevzatia jednoznačne oznámite Vaše rozhodnutie o jeho vrátení.

Vo všeobecnosti platí, že tovar môžete rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v bežnom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je tovar zabalený v pôvodnom originálnom balení, tak ste ho povinný vrátiť aj v takomto balení, ktoré bude nepoškodené.

V prípade ak tovar vraciate v poškodenom stave, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom sme ho Vám odoslali, tak sme po preukázaní škody, oprávnení takto vzniknutú škodu vyčísliť a odčítať zo sumy, ktorú by sme Vám vrátili, keby ste tovar vrátili nepoškodený.

Vrátenie tovaru však nie je vôbec možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Áno, za predpokladu, že je tovar nepoškodený. Ako spotrebiteľ zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

Naviac sme Vám povinný preplatiť najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a rozhodli ste sa tovar vrátiť, potom pre rýchle vybavenia Vašej požiadavky odporúčame vyplniť online formulár a to aspoň v rozsahu povinných údajov (meno a priezvisko, aresa trvalého bydliska , telefónne číslo, e-mail, číslo objednávky, dátum doručenia objednávky, názov produktu, ktorý chcete vrátiť a účet v tvare IBAN, na ktorý si prajte vrátiť peniaze). Ďalšou možnosťou je, že nám tieto údaje zašlete na mail info@seasonace.sk alebo poštovú adresu, ktorú nájdete v kontaktoch.

Po obrdžaní týchto údajov, overíme či spĺňate podmienky pre vrátenie tovaru a informujeme Vás o ďalšom postupe. Neodporúčame Vám poslať nám tovar naspäť hneď po odoslaní formuláru. V prípade, že by ste náhodou podmienky nespĺňali a tovar by ste aj tak zaslali, nie sme povinný ho prevziať. Naviac, museli by ste zaplatiť všetky náklady súvisiace s jeho dopravou.

Peniaze vraciame z bezpečnostných dôvodov výhradne na bankový účet. Zo zákona sme tak povinní učinniť do 14 dní od Vášho oznámenia o rozhodnutí vrátiť tovar. Peniaze spravidla posielame hneď po tom, čo nám je tovar doručený naspäť.

V zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Konkrétne v § 7 až 10, v ktorých je upravené právo na odstúpenie od zmluvy a s ním súvisiace otázky.

Dôležité odkazy: